μεταφορεσ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
μετεγκαταστάσεις εταιρειών, οργανισμών

Mετεγκαταστάσεις εταιρειών, οργανισμών, πρεσβειών

Η LMH Group Χουρδάκης διαθέτει έμπειρα στελέχη με πολυετή εμπειρία σε μετεγκαταστάσεις, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά και την μετεγκατάσταση εταιρειών, οργανισμών, πρεσβειών.

μετεγκαταστάσεις

Μετεγκατάστάση εταιρειών, οργανισμών, πρεσβειών

  • Επαγγελματική συσκευασία
  • Μεταφορά & επανατοποθέτηση αρχείων σε υφιστάμενη σειρά αρχειοθέτησης
  • Μετεγκατάσταση πληφοριακών συστημάτων
  • Η μετεγκατάσταση μπορεί να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί σταδιακά έτσι ώστε να μην επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων σας.